pBel ons:  0316 525 025

NEN 2767/2580 Opname

NEN METHODE

Door de verdergaande standaardisatie binnen de NEN meetmethode zijn inspecties steeds reproduceerbaarder en eenduidiger geworden. De NEN is mede daarom dé aangewezen methode wanneer een opdrachtgever hoge eisen stelt aan de transparantie en objectiviteit van de inspecties én de daaraan gekoppelde onderhoudsmaatregelen.

Door jarenlange ervaringen binnen ons Vastgoed team, op het gebied van onderhoud van zeer diverse complexen, zijn wij in staat gebleken om de geconstateerde condities van de benoemde bouwdelen tevens te vertalen naar de meest realistische onderhoudsscenario`s.

Daarvoor koppelen wij de standaard technische en visuele NEN keuring aan een Profrema ‘plus’. Deze gematigde ‘destructieve inspectie’ zorgt er aanvullend voor dat er een nog duidelijker afweging gemaakt kan worden. Lees; hoe binnen het MJOP en de daarbij gewenste scenario`s nog slimmer met budgetten kan worden omgegaan.

Conditiemeting nen 2767 nen 2580

NEN 2767

Met deze methode wordt de technische kwaliteit van bouwkundige- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt ook wel 0 meting of conditiemeting genoemd. Het uiteindelijke resultaat van deze conditiemeting is een objectieve conditiescore.

Onze inspecteurs binnen Profrema zijn opgeleid om deze inspecties, conform de norm NEN 2767 conditiemeting van bouw- en installatiedelen, eenduidig voor u uit te voeren. Deze ‘non-destructieve` methode vereenvoudigt het transparant en eenduidig communiceren, tussen uitvoer en beleid, over de technische conditie van uw complexen of zelfs volledig geaggregeerde bezit.

NEN 2580

Dit is dé Nederlandse norm voor het bepalen van; zowel de oppervlakten als de inhoud van een complex, woning of gebouw. De NEN2580 maatstaf vormt de basis voor bijna alle berekeningen en rapporten die worden gebruikt voor; vaststellingen van de waarde van het object, WOZ en BAG vraagstukken, bepalen/herziening van de huurprijs (VVO), verdelen van servicekosten, etc. De norm omschrijft diverse soorten van vierkante meters oppervlakten en kubieke inhoud van gebouwen en complexen.

NTA 2581

Onze meetrapporten binnen Profrema voldoen aan de uitgebreide kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de NTA2581. Deze norm is een verdiepte aanvulling op de NEN2580, waarbij is vastgelegd hoe meetrapporten volgens NEN2580 moeten worden opgesteld en welk onderscheid tussen de afzonderlijke metingen moeten worden gemaakt. Zo gaat de NTA2581 verder in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen.
De gegenereerde data en hieruit voortkomende rapportages kunnen zowel digitaal als analoog op papier in de diverse formats door Profrema naar uw wens worden aangeleverd.