pBel ons:  0316 525 025

Investeerders en Beleggers

MISSIE INVESTEERDERS EN BELEGGERS

Profrema realiseert binnen de Nederlandse vastgoedmarkt voor de diverse investeerders en beleggers een volledig transparant budget in het MJOP. Als goede basis van dit MJOP is een gedegen bouwkundige inspectie en/of conditiemeting volgens de NEN 2767 gewenst.

Deze eenduidige inspectieresultaten worden vervolgens verwerkt in een transparant technisch bouwkundig rapport en bevat onder andere conditiescores van alle bouwdelen, voldoende foto’s, een bouwkundig advies en een kostenindicatie van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (MJOB).

SCENARIO ADVIES

Profrema creëert voor u de voorwaarden en uitgangsposities om uw meerjaren onderhoud scenario’s dynamisch te kunnen beheren. De transparantie op de noodzakelijke werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden, op basis van vooraf bepaalde kwaliteit, maken het verschil of uw vastgoedonderhoud uiteindelijk naar wens ingevuld wordt, dit op zowel visueel als financieel vlak.

Profrema is door haar jarenlange ervaring in de onderhouds- en vastgoedbranche geworden tot een bewezen onafhankelijke ‘hands on’ ontzorger voor iedere vastgoedbeheerder en/of vastgoedmanagementorganisatie binnen Nederland en zelfs daarbuiten. Met Profrema als kennisbaak en haar transparante Calculatie Frames ten grondslag, kunt u uw meerjaren onderhoud scenario’s op maat en per complex inrichten.

flexibel bedrijfsbureau

DYNAMISCHE KIJK

Een voorbeeld uit de praktijk is dat waar achterstallig onderhoud aanwezig is dit kan leiden tot een ongewenste verhoging van bijdragen en kosten voor de eigenaar. Het toekomstige onderhoud wordt vervolgens gepland en begroot voor een periode van 10, 15, 20 of 25 jaar binnen het MJOP, afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever) in het MJOP.

Profrema kan wellicht ook voor u het verschil maken door bestaande of nieuwe MJOP’s dynamisch op te stellen. Dit houdt in praktijk in dat wij niet uitgaan van het theoretische stukje papier in uw archiefkast maar, volgens de NEN-norm tussentijdse- en eindinspecties laten plaatsvinden.

Op basis van deze inspectie uitkomsten kan het onderhoudsplan onderweg worden aangepast of bijgesteld. Dit geeft u, indien wenselijk de ruimte om herstelwerkzaamheden naar voren te halen of zelfs uit te stellen wanneer dit nog niet nodig mocht zijn. De verduurzamingsvraagstukken en de Total Costs of Ownership (TCO) vormen hierbij steeds vaker een belangrijke leidraad.

TOTAL COSTS OF OWNERSHIP

Een voorbeeld uit de praktijk is dat waar achterstallig onderhoud aanwezig is dit kan leiden tot een ongewenste verhoging van bijdragen en kosten voor de eigenaar. Het toekomstige onderhoud wordt vervolgens gepland en begroot voor een periode van 10, 15, 20 of 25 jaar binnen het MJOP, afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever) in het MJOP.

Profrema kan het verschil voor u maken door een dynamisch MJOP voor u opstellen. Dit houdt in dat wij niet uitgaan van het theoretische stukje papier in uw archiefkast maar, volgens de NEN-norm tussentijds- en eindinspecties laten plaatsvinden.

Op basis van deze inspectie uitkomsten kan het onderhoudsplan onderweg worden aangepast of bijgesteld. Dit geeft u, indien wenselijk de ruimte om herstelwerkzaamheden naar voren te halen of zelfs uit te stellen wanneer dit nog niet nodig mocht zijn. De aan- en verkoop vraagstukken zijn naast mogelijk verduurzamen en de Total Costs of Ownership (TCO) hierbij steeds vaker een belangrijke leidraad.

MONITOREN

Uit ervaring weten we dat dit bij veel van onze opdrachtgever nog een ondergeschoven kindje is en het belang van deze tussentijdse controles binnen de meerjaren cycli essentieel zijn om reactief en dynamisch beheer te voeren. Volgens de NEN-methode zou dit in ieder 3e jaar dienen plaats te vinden.

Binnen de Profrema methode van cycli monitoren, is de eerste check vaak de aanvangskeuring aan het begin van de meerjaren cycli. Aan het eind van deze cycli doen wij een jaar vóór de geplande uit te voeren werkzaamheden een QuickScan of 0-meting om te bepalen of de theoretische duur van het element ook daadwerkelijk aan onderhoud of vervanging toe is. De uitkomst bepaald vervolgens, na evaluatie met de opdrachtgever, of we tot uitvoer en besteding van budget over moeten gaan.

In de tussenliggende periode, tussen aanvangs- en eindkeuring, vinden de tussentijdse controles plaats. Deze zijn vergelijkbaar met een QuickScan, waar we veelal dezelfde elementen controleren.

VOORBEELD

Als voorbeeld bij een 7 tussenliggende jaren schildercyclus vindt er voor jaar 1 een aanvangskeuring plaats, in jaar 3 en 5 een tussentijdse controle en jaar 7 een QuickScan.


PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Voor een buitenlandse belegger ondersteunen wij sinds 1,5 jaar in de budgetterings- en investeringsvraagstukken van zijn volledige portefeuille binnen het Nederlandse vastgoed.

VRAAGSTELLING INVESTEERDER

Profrema is gevraagd om hun visie te geven op de reeds bestaande bedrijfsstrategieën en met name het onderhouden van de meerjaren onderhoudsplannen en bijbehorende budgetten.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgevers kiezen voor Profrema omdat wij uniek zijn binnen de vastgoed onderhoudsbranche. Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant. Uit evaluaties komt naar voren dat dit als zeer prettig ervaren wordt door zowel uitvoerende projectleiders, management kader en directies/ RVC’s.

Wij koppelen onze brede ervaring uit vergelijkbare projecten en branches aan de vraagstelling en proberen deze voor onze opdrachtgevers op maat te interpreteren.

PLAN VAN AANPAK

De belangrijkste diensten die wij als Profrema hier leveren zijn terug te voeren op Asset en Scenario niveau. Vooralsnog gaan we ervan uit dat alle data beschikbaar gesteld door het collega bedrijf zuiver en kloppend is. Mocht dit niet het geval zijn zullen we bij de NEN opnames tevens tussentijdse data controles uitvoeren.

PLANNING

  • Intake, Plan van Aanpak, Financieel en OPS Directeur
  • Importeren bestaande data in nieuw MJOP systeem
  • (Optioneel) Conditie 0-meting, NEN2767 Opname, Wijzigingen Vastleggen
  • Vastleggen KPI, Scenario’s, Strategische wensen/ voorkeuren
  • Cyclus scenario, Duurzaamheid Advies, Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
  • Rendement Strategie en Advies
  • Doorrekening van nieuw MJOB (meerjaren onderhoudsbudgettering) verwacht rendement
  • Tussentijdse NEN inspecties (MJOP Cyclus)
  • Jaarlijkse review/ bijstelling van de vastgoed portefeuille NL

RESULTAAT

Door het stellen van de juiste vragen en het op een gezonde manier sparren, hebben we de investeringsorganisatie een andere invalshoek gegeven hoe, door diverse beleidsscenario’s toe te passen, flexibeler met budgetten binnen de landelijke portefeuille om te kunnen gaan.

Door de prettige samenwerking op asset niveau heeft men inmiddels besloten ook de uitvoerende werkzaamheden te laten beheren en controleren door Profrema Vastgoed. Op deze wijze komt onze unieke positie als kennisbaken op zowel uitvoerend operationeel als beleid strategisch toch weer samen als bruggenbouwer tussen opdrachtgever als -nemer.