pBel ons:  0316 525 025

Leefbaar Wonen

Brandveiligheid

Om de veiligheid van bewoners in het object en rond de locatie te garanderen, inventariseren wij op de aanwezige risico`s. Wij geven daarbij de juiste advisering over mogelijke onvoorziene toekomstige kosten, voor het saneren en/of door het aanpassen van de wettelijke regelgeving voor deze genoemde onderdelen. Profrema heeft hiervoor een checklist beschikbaar om, vanuit het aanwezige object, de opname en controle uit te voeren op alle afwijkingen conform deze (wettelijke) regelgevingen.

BINNENMILIEU

Na het jaar 2005 ontstonden er veel klachten over het binnenmilieu vooral de scholen kwamen hierbij breed in het nieuws, wat als gevolg heeft gehad dat het binnenmilieu een punt hoog op de agenda is geworden. Ook steeds meer luchtdichte nieuwbouwwoningen leverden de nodige problemen met ventilatie op. Vanuit deze behoefte werden bij vastgoedobjecten de kwaliteit van het binnenmilieu bepaald met de zogenaamde BiMi ontwikkeld volgende ISSO (82.4) publicatie.

Profrema heeft voor het binnenmilieu een QuickScan ontwikkeld, hiermee kunnen we als eerste de huidige actuele situatie van de objecten voor u in beeld brengen. Daarna kunnen we vanuit de verschillende thema`s de status en afwijkingen verfijnen.

Duurzaam mjop

ZORGBESTENDIG

Een ander issue op de huidige vastgoed agenda is: Hoe kunnen en willen we onze mensen langer in de woning doelmatig en functioneel laten blijven wonen, en zijn hiervoor dan ook toekomstige aanpassingen noodzakelijk? Deze aanpassingen kunnen enerzijds door middel van bouwkundige aanpassingen, draairichtingen deuren, hoogte en bereikbaarheid van sanitair gerealiseerd worden. Anderzijds door middel van toegepaste zorgdomotica. Dit biedt de gewenste functionele mogelijkheden om mensen langer thuis te laten wonen.

Monitoren op afstand is belangrijk, ook hierin kunnen wij u ondersteunen. Profrema kan eraan bijdragen dat mensen langer in hun thuisomgeving veilig kunnen blijven wonen.

LEEF- EN OMGEVINGSPLAN

Steeds belangrijker bij de transformatie van woningen wordt het om naast duurzame maatregelen de levensbestendigheid en de directie omgeving direct mee te verbeteren. Vanuit een aspecten matrix in het MJOP kan Profrema de mate van veiligheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid vaststellen. Doel is de woningen zoveel mogelijk toekomstbestendig te laten maken.