pBel ons:  0316 525 025

Gemeenten en Overheden

MJOP GEMEENTEN EN OVERHEDEN

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is dé basis voor een kwalitatief goed en gedegen onderhoudsbeleid, het bepalen van de reserveringen en de Total Costs of Ownership (TCO) Voor rijksgebouwen van Gemeentes en andere Overheden zijn deze meerjarenplannen al reeds honderd jaar een gemeengoed. Daarna volgden al snel de grotere maatschappelijke organisaties als; Woningcorporaties, Onderwijs- en Zorginstellingen, VvE’s, Beleggers, etc.

Het dynamisch concept dat wij sinds enige jaren hanteren binnen de diverse bestaande MJOP’s is inmiddels ook voor veel gemeenten een reden geweest om de samenwerking met Profrema op te zoeken. Daarnaast hebben we bij de overheden niet alleen te maken met een financieel rendement maar ook en maatschappelijk rendement.

ZORGBESTENDIG

Een ander issue op de huidige vastgoed agenda is: Hoe kunnen en willen we onze mensen langer in de woning doelmatig en functioneel laten blijven wonen, en zijn hiervoor dan ook toekomstige aanpassingen noodzakelijk? Deze aanpassingen kunnen enerzijds door middel van bouwkundige aanpassingen, draairichtingen deuren, hoogte en bereikbaarheid van sanitair gerealiseerd worden. Anderzijds door middel van toegepaste zorgdomotica. Dit biedt de gewenste functionele mogelijkheden om mensen langer thuis te laten wonen.

Monitoren op afstand is belangrijk, ook hierin kunnen wij u ondersteunen. Profrema kan eraan bijdragen dat mensen langer in hun thuisomgeving veilig kunnen blijven wonen.

flexibel bedrijfsbureau

LEEF- EN OMGEVINGSPLAN

Steeds belangrijker bij de transformatie van woningen wordt het om naast duurzame maatregelen de levensbestendigheid en de directie omgeving direct mee te verbeteren. Vanuit een aspecten matrix in het MJOP kan Profrema de mate van veiligheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid vaststellen. Doel is de woningen zoveel mogelijk toekomstbestendig te laten maken.


PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Voor diverse gemeentes door heel Nederland brengen wij de onderhoudsbehoeften in kaart. Dit gaat van schilderwerk tot de volledige buitenschil en van MJOP’s tot volledig contractbeheer. Aanbestedingen hebben wij begeleid in de bij gemeenten en overheden wenselijke EMVI vorm.

VRAAGSTELLING GEMEENTE

Een jarenlange klant, gemeentelijk bedrijf in het Oosten van het land heeft ons gevraagd om zowel de volledige buitenschil volgens de NEN2767 als ook de binnneschil volgens de NEN2580 in kaart te brengen. Dit om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen die van kracht gaan worden.

WAAROM PROFREMA

Onze gemeentelijke opdrachtgevers kiezen voor Profrema vanuit een reeds jarenlange ervaring die men met ons heeft op het gebied van schilderwerken aan de buitenschil van de diverse gebouwen.

Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant. Wij koppelen onze brede praktijkervaring aan de strategische gemeentelijke beleidsvragen en proberen deze voor onze opdrachtgevers op maat te interpreteren.

PLAN VAN AANPAK

Profrema heeft in 3 jaar tijd het volledige gemeentelijke bezit in kaart gebracht en in de diverse MJOP’s digitaal weggezet. Het vervolg hierop zal zijn dat de diverse scenario’s dienen worden toegepast als ook de oppervlaktematen volgens de NEN2580 toegevoegd dienen te worden.

Wij zetten hiervoor zowel onze Schilder+, Bouw en Vastgoed tak in (Operationeel) als wel Strategisch Vastgoed Management (Consultancy) op dynamisch scenario-, KPI-, en risicobeheer.

PLANNING

ALGEMEEN
 • Intake Gemeentelijk Vastgoed beheerder, RGS/ Asset Manager
 • Visie op Tactisch- en Strategisch Vastgoed
 • Verzamelen Risico en Beheer ervaringen
 • Maatschappelijk versus Financieel rendement
 • Voorstel Plan van Aanpak
STRATEGISCH
 • Conditie (0)meting, NEN2767 en NEN2580 Opname
 • Vullen digitale data MJOP/B
 • Concept KPI, Cyclus en scenario analyse
 • Duurzaamheid en Strategisch Advies
 • Voortgangsbewaking proces, KPI en Scenario Advies
 • Opleveren haalbare Aanneemovereenkomst (EMVI)
 • Aanvangskeuringen t.b.v. Start MJOP
OPERATIONEEL
 • Beheren aannemersovereenkomst
 • Calculatie Frame, Bestek, KPI in VTA vastleggen
 • Overdracht strategisch DOC. naar operationeel, PL Advies
 • Operationele praktijkcase begeleiden met interne PL
 • Projectmanagement, uitvoercontroles en rendementsbewaking
 • Opleidingsprogramma’s, evaluaties
 • Aanvangskeuringen ten behoeve van Cycli
 • Intern beheer/ Consultancy Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
 • Lessons-learned, rendement strategie

RESULTAAT

De eerste fase van het project is inmiddels afgerond en onze opdrachtgever is zeer tevreden met de eerste verschafte inzichten. Tweederde van het volledige woningbezit is inmiddels vastgelegd in een digitaal MJOP programma. Scenario’s en doorrekeningen kunnen door het bepalen van de conditie (NEN2767) en de oppervlaktedoorberekeningen (NEN2580) terug gebracht worden tot een juiste verhuurbare staat.

De huidige informatie geeft, verrassenderwijs, de gemeente een volledig nieuw beleidsinzicht hoe om te gaan met uitpanden, verduurzamen en onderhouden van het huidige bezit.